International Online League

International Othello Online League

 

HOME

LOGIN

CABINET

LADDER

RULES

FAME

TOURNAMENTS

MATCHES

ARCHIVE

SS-TOURNAMENT

SS-PAIRING

CONTACTS

    EN     NL     CZ

Pravidla žebříčku

    Turnaj – žebříček, probíhá během celého školního roku včetně prázdnin.
    Účastnit se mohou všechny děti, které dovrší nejvýše 15 let v roce, ve kterém začne sezóna. Samozřejmě mladší děti se mohou účastnit také.
    Přihláška je zaslána federací Othello v místě pobytu dítěte. Chybí-li v zemi federace Othello, organizační výbor turnaje může přihlášku schválit přímo od dítěte.
    Žádné ceny. Turnaj je pouze přátelský pro zábavu a cvičení.
    Pro úvodní sestavení žebříčku je organizován turnaj švýcarským systémem na 5 kol, dle výsledků účastníci zaujmou startovní místa na každé příčce žebříčku. V budoucnu, všichni noví účastníci v žebříčku budou začínat od nejnižší příčky.
    Hráči mezi sebou hrají zápas na vítězství ve 3 hrách. Je-li skóre 2:0, zápas může skončit z vůle kteréhokoli hráče.
    Všechny hry se konají na straně http://playOK.com/, sekce "reversi", místnost "tokyo".
    Časová kontrola je 20 minut na hru pro každého hráče, mód „veřejný“ s označením „žádné vracení tahů“.
    Po zápase musí hráči zadat výsledek na webové stránce nebo jej oznámit svému místnímu organizátorovi. Pokud již výsledek zadal soupeř, druhý hráč může výsledek potvrdit nebo kontaktovat organizační výbor s požadavkem na vyřešení problému. Špatně zadaný výsledek a nepotřebné odvolávání se k organizačnímu výboru může být pokutováno (ponížení o několik příček v žebříčku).
    Zápasy probíhají na bázi pozvání. Hráči, kteří jsou v žebříčku níže, zvou k zápasy hráče, kteří stojí výše:
    - místa 1-5 mohou vyzvat hráče až o 2 místa výše či níže;
    - místa 6-8 mohou vyzvat hráče až o 3 místa výše či níže;
    - místa 9-15 mohou vyzvat hráče až o 4 místa výše či níže;
    - místa >15 mohou vyzvat hráče až o 5 míst výše či níže;
    Při registraci do turnaje každý účastník zadává alespoň 2 časové možnosti, kdy se mu nejvíce hodí odehrát zápas. Vyzyvatel vybere čas ze zadaných časových možností soupeře (může být i několik zároveň). Neexistuje-li žádný vhodně navržený čas, vyzyvatel musí vyzvat jiného soupeře. Výzva může být zrušena bez pokuty až do doby, kdy ji soupeř potvrdí.
    Soupeř musí odpovědět do 3 dnů. Má 3 možnosti:
    - přijmout výzvu v termínu, který mu byl navržen;
    - odmítnout zápas a být potrestán – sestoupit o 3 místa v žebříčku;
    - odmítnout zápas v navrhovaném dni a čase a navrhnout datum a čas zadaný v profilu vyzyvatele;
    Kdykoli vyzyvatel obdrží protinávrh, má 2 možnosti:
    - přijmout pozvání v termínu, který mu byl navržen;
    - odmítnout zápas a být potrestán – sestoupit o 3 místa v žebříčku;
    Pokud hráč odmítnul zápas nebo se k zápasu nedostavil a byl pokutován, ale je stále výše, než vyzyvatel, pak se vyzyvatel přesune na příčku přímo před pokutovaného hráče.
    Hráč, který již přijal výzvu či pozvání, může nakonec odmítnout zápas odehrát: pokuta jsou 4 příčky v žebříčku.
    Neomluvená absence u zápasu: pokutou je 5 příček v žebříčku.
    Po zápase, který se odehrál nebo měl odehrát s jedním hráčem, není možné dalších 10 dní tohoto hráče znovu vyzvat. To platí pro příčky 1-8. Na nižších příčkách je tato doba stanovená na 15 dní.
    Během školního roku má každý hráč právo na 2 dvou-týdenní prázdniny s tím, že má jistotu zachování stejné příčky během prázdnin.